Advocaat Marc Peeters

Sinds 1 februari 2022 is het kantoor van advocaat Marc PEETERS geïntegreerd in het advocatenkantoor ‘Van Doosselaere Advocaten’, Justitiestraat 26 te Antwerpen (www.vandoosselaere.be).

Het beroep van advocaat kent immers meer facetten, en het is daarom noodzakelijk zich te specialiseren in één of meerdere rechtsdomeinen. Dit komt de klant ten goede en leidt tot doelgericht juridisch advies.

Advocaat Marc PEETERS heeft zijn interesse en werkterrein in de loop van zijn carrière toegespitst op:

  • familierecht (echtscheiding, onderhoudsvorderingen, omgangsrecht kinderen, …)
  • verkeersrecht (bijstaan klanten voor de politierechtbank inzake alcohol, snelheid, …)
  • fietsrecht (bijstand en afhandeling fietsongevallen) www.fietsongeval.be

Jarenlange praktische ervaring biedt de klant de garantie voor gedegen juridische benadering van het probleem, waarbij een diplomatieke en menselijke benadering centraal staan, bovenal getracht wordt om proces-economisch op te treden binnen het kader van het rechtsdomein.

CONTACT

marc@marcpeeters.be
marcpeeters@vandoosselaere.be
fietsongeval@marcpeeters.be

mobiel: +32 475 23 49 72
BTW: BE0836.044.384
Kantoorrekening: BE93 6300 6591 2367 
Rekening Derden: BE11 4148 1884 6148


TOELICHTING 

  • de algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn beschikbaar op het eerste verzoek en worden eveneens gecommuniceerd bij het openen van een dossier 
  • tijdens de eerste consultatie wordt een prijssetting medegedeeld op verzoek van de klant en deze wordt schriftelijk bevestigd bij het openen van een dossier